Örgütlenme
SENDİKAMIZIN FALİYET GÖSTERDİĞİ İŞ KOLU
 T.Çimse-İş Sendikası 11 NOLU ÇİMENTO,TOPRAK VE CAM SANAYİ İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.
11 NOLU ÇİMENTO,TOPRAK VE CAM İŞKOLUNA GİREN İŞLER
Sınıf-Alt Sınıf Tanım
 •  23.11 Düz cam imalatı
 •  23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
 •  23.13 Çukur cam imalatı
 •  23.14 Cam elyafı imalatı
 •  23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dâhil)
 •  23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
 •  23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
 •  23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
 •  23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
 •  23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
 •  23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
 •  23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
 •  23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
 •  23.51 Çimento imalatı
 •  23.52 Kireç ve alçı imalatı
 •  23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
 •  23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
 •  23.63 Hazır beton imalatı
 •  23.64 Toz harç imalatı
 •  23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
 •  23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
 •  23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı
 •  23.99.02 Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)
 •  23.99.04 İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı
 •  23.99.05 Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)
 •  23.99.09 Suni korindon imalatı
 •  23.99.90 Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dâhil, elektrik amaçlı olanlar hariç)
 •  32.99.03 Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı
NEDEN SENDİKAL ÖRGÜTLENME
İşçi Arkadaşım;
 •  Onurlu bir yaşam ve geleceğe güvenle bakmak için,
 •  Çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için,
 •  Daha fazla sosyal güvence elde etmek için,
 •  Daha fazla ücret, daha iyi çalışma koşulları kazanmak için ,
 •  İşyerlerinde köle gibi çalışmamak için,
 •  İşçilere, işyerinde saygı gösterilmesi için,
 •  Anayasal ve yasal haklardan daha fazla faydalanmak için,
 •  Yasal düzenlemelerin işçiler yararına değiştirilmesi için,
Sendikaya üye olmalısın.
Sendikal örgütlenmenin içinde yerini almalısın.
Örgütsüz bir topluluk, her zaman ezilmeye, sömürülmeye ve yenilmeye mahkumdur.
Sendika, işçi sınıfının dayanışması ve üretimden gelen gücüdür.
Sendikalı Olmak İşçilere Neler Kazandırır?
 •  Toplu iş sözleşmesi hakkı elde edilir.
 •  Toplu iş sözleşmesi hakkının kazanılmasıyla ekonomik ve sosyal kazanımlar elde edilir.
 •  İşyerlerinde, emeğiniz ve onurunuz korunur.
 •  Haksız işten çıkarmalar önlenir.
 •  Anayasal ve yasal haklarınız korunup, geliştirilir.
ANAYASAL VE YASAL HAKLARINI KULLANARAK İŞ GÜVENCENE SAHİP ÇIKMALISIN...
T.C. ANAYASAMIZIN
49. MADDESİ GEREĞİNCE:
 Çalışmak herkesin hakkı ve ödevidir.
51. MADDESİ GEREĞİNCE:
 Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. Hiç kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
60. MADDESİ GEREĞİNCE:
 Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
TÜRK CEZA YASASI'NIN
118. MADDESİ GEREĞİNCE:
 İşçinin sendikaya üye olmasını engelleyen veya üye olan işçiyi sendikadan istifaya zorlayan işveren veya işveren adına hareket eden işveren vekillerine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır.
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU'NUN
17. MADDESİ GEREĞİNCE:
 Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.
25. MADDESİ GEREĞİNCE:
 Sendikaya üye olma veya olmama hürriyeti teminat altına alınarak, işçiler sendikaya üye olmalarından veya sendikal faaliyetlere katılmalarından dolayı işten çıkarılamazlar.
İŞ KANUNU'NUN
18. MADDESİ GEREĞİNCE:
 Sendika üyeliği veya sendikal faaliyette bulunmak, işten çıkartılmak için geçerli bir sebep oluşturmaz.
20. MADDESİ GEREĞİNCE:
 İş sözleşmesi fesih edilen işçi, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İş Mahkemesine dava açma hakkına sahiptir.
21. MADDESİ GEREĞİNCE:
Sendikal nedenle veya haksız işten çıkarılanlar, hakim kararıyla işe iade edilir. İşveren tekrar işbaşı yaptırmadığı takdirde;
 Boşta geçen sürelerin (4 aya kadar) ücretlerini,
 İşçinin 8 aylık ücreti tutarında bir tazminatı,
 İhbar önelinin 3 katı tutarında tazminatı,
ödemek zorundadır.

İŞÇİ KARDEŞİM;
TÜM BU GÜVENCELER, ANCAK SENDİKAYA ÜYE OLMANLA GEÇERLİLİK KAZANACAKTIR.
İŞÇİNİN EN BÜYÜK GÜCÜ, SENDİKAL BİRLİK VE BERABERLİĞİDİR.
HAYDİ DURMA.
SENDE SENDİKAYA ÜYE OL.
SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN İÇİNDE YERİNİ AL.